Thương hiệu toggle

Loại sơn toggle

 • Màu trắng, dẻo và mịn
 • Hạn chế các hiện tượng nứt chân chim và bụi phấn
 • Cứng và rất bền (sau khi thi công)
 • Tăng độ bám dính kết cấu giữa màng sơn và bề mặt thi công
 • Dễ xã nhám.

 • Màu trắng, dẻo và mịn
 • Hạn chế các hiện tượng nứt chân chim và bụi phấn
 • Cứng và rất bền (sau khi thi công)
 • Tăng độ bám dính kết cấu giữa màng sơn và bề mặt thi công
 • Dễ xã nhám.

 • Màu trắng, dẻo và mịn
 • Hạn chế các hiện tượng nứt chân chim và bụi phấn
 • Cứng và rất bền (sau khi thi công)
 • Tăng độ bám dính kết cấu giữa màng sơn và bề mặt thi công.

 • Màu trắng, dẻo và mịn
 • Hạn chế các hiện tượng nứt chân chim và bụi phấn
 • Cứng và rất bền (sau khi thi công)
 • Tăng độ bám dính kết cấu giữa màng sơn và bề mặt thi công.

 • Màu trắng, dẻo và mịn
 • Hạn chế các hiện tượng nứt chân chim và bụi phấn
 • Cứng và rất bền (sau khi thi công)
 • Tăng độ bám dính kết cấu giữa màng sơn và bề mặt thi công
 • Khả năng chống thấm nước tốt, chống rêu mốc
 • Dễ xã nhám.

 • Màu trắng, dẻo và mịn
 • Hạn chế các hiện tượng nứt chân chim và bụi phấn
 • Cứng và rất bền (sau khi thi công)
 • Tăng độ bám dính kết cấu giữa màng sơn và bề mặt thi công
 • Khả năng chống thấm nước tốt, chống rêu mốc
 • Dễ xã nhám.