PHẦN MỀM TÍNH SƠN

PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

Chọn loại công trình
Chọn nơi cần sơnTHÔNG SỐ NGÔI NHÀ

Kích thước từng phần (m)

KẾT QUẢ TÍNH SƠN

Diện tích cần sơn


Lượng sơn lót (Áp dụng cho 1 lớp)


Lượng sơn phủ (Áp dụng cho 1 lớp)