Thương hiệu toggle

Loại sơn toggle

 • Màu sắc: Trắng
 • Màng sơn: Mờ
 • Chống kiềm hóa rất tốt, chống phèn và che lắp vết nứt nhỏ
 • Khả năng chống rêu, nấm và độ ẩm cao, dễ thi công.

 • Màu sắc: Trắng
 • Màng sơn: Mờ
 • Chống kiềm hóa rất tốt
 • Khả năng chống rêu, nấm và độ ẩm cao.

 • Màng sơn: Mờ
 • Chống kiềm hóa rất tốt
 • Khả năng chống rêu, nấm và độ ẩm cao
 • Dễ thi công.